افتخارات کسب شده توسط دانش آموزان آموزشگاه در سال 91-90

1- کسب رتبه اول منطقه در رشته فوتسال

2- کسب رتبه دوم منطقه در سرود همگانی

3- کسب رتبه سوم منطقه در مسابقات آمادگی جسمانی

4- کسب رتبه سوم منطقه در رشته تئاتر

5- کسب رتبه سوم منطقه در رشته سرود دهه فجر

6- کسب رتبه اول منطقه در رشته نقاشی پرسش مهر

7- کسب رتبه در جشنواره قرآنی کودک و نوجوان

8- کسب رتبه اول نقاشی با موضوع آمار نفوس ومسکن

9- کسب رتبه دوم منطقه در مسابقات انشاء نویسی

10- کسب رتبه سوم منطقه در مسابقات دو میدانی

 11- کسب رتبه دوم منطقه دررشته انشای نماز

/ 0 نظر / 10 بازدید