اسامی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات فرهنگی در سال تحصیلی92-91

فرهنگی ،هنری دبستان شهیدکریم نعمتی سال 92-91   

رشته

پایه ی تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

حفظ

سوم

یاسر طاعتی

حفظ

سوم

سهیل کاظمی

حفظ

سوم

امیر محمد نجفی

حفظ

سوم

حسین فرهمند

حفظ

سوم

بنیامین محمد مرادی

حفظ

سوم

ابوالفضل سرلکیان

احکام

سوم

علی رضا حسینی

احکام

سوم

حسین طاهونه

احکام

سوم

محمد یعقوبی

احکام

سوم

محمد مهدی قادری

احکام

سوم

حسین نجفی

احکام

سوم

مهدی نجفی

احکام

سوم

محمد رضا عزیزی

احکام

سوم

حسن ربیعی

احکام

سوم

امیر حسین باقری

احکام

سوم

دانیال رضایی

احکام

سوم

حسین رفیعی

انشای نماز

سوم

حافظ حداد زاده

انشای نماز

سوم

علی برجی

 

 

 

 

 

رشته

پایه ی تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

قرائت

ششم

محمد بیات

 

حفظ

ششم

عزیز سلطانی

 

احکام

ششم

محمد بیات

 

احکام

ششم

ابوالفضل یراندج

 

احکام

ششم

احسان عسگری

 

احکام

ششم

اشکان حسینی

 

احکام

ششم

امیر محمد شمسی

 

انشای نماز

ششم

پورشه

 

انشای نماز

ششم

ابوالفضل مسیبی

 

انشای نماز

ششم

امیرمحمد سبزی

 

اذان

ششم

فرهاد رضایی

 

 

 

 

 

قرائت

پنجم

توحید صفری

 

قرائت

پنجم

امبرمحمد رحیمی

 

حفظ

پنجم

مهرداد نجفی

 

احکام

پنجم

امید رحیمی

 

احکام

پنجم

حسین نوروزی

 

احکام

پنجم

یاسین طاعتی

 

احکام

پنجم

پیمان رفیعی

 

احکام

پنجم

عبداله یوسفی

 

احکام

پنجم

امیر محمد امیدی

 

انشای نماز

پنجم

محمد ترک

 

اذان

پنجم

دانیال بیگی

 

 

 

 

 

قرائت

چهارم

علی رضا رحیمی

 

قرائت

چهارم

حسین صادقی

 

قرائت

چهارم

محمد رضایی

 

قرائت

چهارم

محمد حسین رضایی

 

حفظ

چهارم

علی رضا عزیزی

 

حفظ

چهارم

امیر حسین نعیمی

 

حفظ

چهارم

مهدی علی بخشی

 

حفظ

چهارم

رشید نوری

 

احکام

چهارم

محمد حسام امیدی

 

احکام

چهارم

علی نعمتی

 

انشای نماز

چهارم

مصطفی عسگری

 

انشای نماز

چهارم

امیر مهدی عبدی

 

انشای نماز

چهارم

حسن نجفی

 

انشای نماز

چهارم

امیر محمد رفیعی

 

انشای نماز

چهارم

مبین خاندان

 

انشای نماز

چهارم

مهدی نعمتی

 

انشای نماز

چهارم

حسین خلجی

 

اذان

چهارم

محمد مهدی سلیمی

 

اذان

چهارم

محمد نجفی

 

اذان

چهارم

رضا یوسفی

 

اذان

چهارم

علی رضا قاسمی

 

اذان

چهارم

یاسین بابا خانی

 

 

 

 

 

                                   

                                                                                      

/ 2 نظر / 17 بازدید
یاسین طاعتی

سایت خوب و مفید دارید ممنونم

یاسرطاعتی

ممنونم بابت سایت خوبتان